• 0764 919 909 - 0909 734 121
  • sendtruststore@gmail.com

Test

1. Chèn hình ảnh vào nội dung bài viết:

A. Chèn hình dưới máy tính.

Điền chú thích cho hình (Tác dụng SEO)
Chú thích hình hiển thị trên website

B. Chèn hình đã có trong thư viện website

C. Chèn hình từ web khác (nguồn bên ngoài)

Chú ý: không nên chèn hình ảnh bên ngoài vào nội dung website vì chèn như vậy sẽ ảnh hưởng đến SEO

D. Tạo / Đổi tên / Xóa thư mục hình ảnh trong thư viện

2. Chèn Link liên kết vào nội dung bài viết:

A. chèn đường dẫn

VD: Giới thiệu về Websieutot.com

B. Chèn Số điện thoại

VD: Liên hệ với chúng tôi qua Hotline 0909.734.121

C. Chèn Email

VD: Liên hệ với chúng tôi qua Mail: sendtruststore@gmail.com

3. Chèn Video Youtube vào nội dung bài viết

4. Chèn Table (Bảng) vào nội dung bài viết

Tiêu Đề Bảng
A B C D
1
2
3
4