• 0764 919 909 - 0909 734 121
  • sendtruststore@gmail.com

Chính Sách Bảo Mật

SENDTRUST xin cam kết sẽ bảo vệ tuyệt đối những thông tin cá nhân của người sử dụng website. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết và có liên quan đến việc thực hiện giao dịch mua hàng. Chi tiết đơn đặt hàng của bạn sẽ được chúng tôi lưu giữ, nhưng vì lý do bảo mật nên chúng tôi sẽ không công khai trực tiếp.

Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vì một hoặc nhiều mục đích sau đây:

- Để xử lý đơn đăng ký/giao dịch của bạn với chúng tôi hoặc giao dịch hay thư từ của bạn với các bên thứ ba qua Các Dịch Vụ;

- Để quản lý việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi cũng như quan hệ và tài khoản người dùng của bạn với chúng tôi;

- Để xử lý, giải quyết các yêu cầu của bạn đối với các sản phẩm / dịch vụ của chúng tôi và thông báo cho bạn về các vấn đề bất thường;

- Để đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc để tuân thủ theo quy định của luật pháp Việt Nam hiện hành, và các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Cảm ơn bạn đã quan tâm và ủng hộ chúng tôi!